IT Outsourcing a Outstaffing

Techexpert nabízí vzdálenou podporu a služby v oblasti správy počítačové sítě a outsourcing veškerých IT služeb bez ohrožení účinnosti a kvality práce. Také naše společnost Vám nabízí tradiční službu pro pronájem zaměstnanců prostřednictvím Outstaffingu. Můžete využít služeb našich kvalifikovaných specialistů, kteří budou splňovat Vaše požadavky pro řízení vašeho podniku z důvodu naléhavých potřeb. Poskytujeme zaměstnance pro různé technologické oblasti a řešení, kteří jsou profesionálně kompetentní na všech úrovních.

Zkušení a kvalifikovaní odborníci
Organizační a provozní všestrannost
Kontinuita poskytovaných IT služeb a jejich bezpečnost
Efektivní správa nákladů na IT infrastrukturu

Kancelář R&D (pro výzkum a vývoj)

R&D (výzkumu a vývoje) kancelář naší společnosti se nachází na Ukrajině. Máme spoustu vývojářů s různou úrovní odborných znalostí a zkušeností v různých projektech.

IT Outstaffing

Náš vzdálený zaměstnanec může pracovat na dálku z naší kanceláře nebo přímo na místě. Takový model spolupráce vám umožní rychle, rozumně a nákladově efektivně přijmout jakékoli rozhodnutí a současně získat specializované high-tech dovednosti, které jsou nezbytné pro konkrétní projekt nebo podnik jako celek.

Naši zkušení zaměstnanci vám mohou pomoci v krátkodobém projektu zaměstnáním jednoho specializovaného zaměstnance nebo poskytnout pomoc v dlouhodobém projektu prostřednictvím služeb několika členů týmu. Obě strany projektu mají výhody přes využítí webových nástrojů, současně kontrola projektů, úkolů a dokumentů probíhá rychleji a efektivněji.

Specialisté Technologie
Projektoví manažeři Waterfall and agile methodologies
Odborníci na oblasti vývoje softwaru .Net (C#), PHP, JS
Vývojáři databází Microsoft SQL Server, MySQL

Od nápadu k realizaci

Jak jednáme s každým klientemNaši specialisté

Projektoví manažeři
Obchodní analytici
Odborníci na oblasti vývoje softwaru
Inženýři pro testování softwaru
Systémoví architekti
Systémoví inženýři a správci
Inženýři a správci sítí
Manažeři a analytici služeb podpory (Service Desk)

Další informace o našem týmu
Projektoví manažeři Waterfall and agile methodologies
Odborníci na oblasti vývoje softwaru .Net (C#), PHP, JS
Vývojáři databází Microsoft SQL Server, MySQL
Systémoví architekti / architekti softwaru MCSE; MCSD;
CQS-FDS; CQS-IPCCX; CQS-CIPSS
HP ASE - Flex Network Architect
LPI-3
Administrátoři (online) Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)
Cisco Certified Network Associate (CCNA)
HP AIS - Network Infrastructure
LPI-1
Správci sítí Cisco Certified Network Associate (CCNA)
HP AIS - Network Infrastructure
LPI-1
Systémoví správci Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)
LPI-1
Systémoví inženýři / Inženýři sítí MCTP; MCPD;
CCNA-SEC; CCDA;
HP AIS - Network Infrastructure; HP ASE - Network Infrastructure; HP Master ASE - Network Infrastructure; HP ATP
LPI-2

Vypočítejte si náklady na pracovní hodiny pro splnění vašich úkolů


  • Plný projektový outsourcing

   Je to nejlepší řešení pro společnosti, které mají přesně definovaný rozsah projektu a plánování.

   Techexpert nabízí jedinečnou kombinaci odborných znalostí v oblasti poradenství, řízení projektů, výběru technologií a dalších nástrojů, které nám umožňují uspokojit vaše potřeby během celého cyklu realizace projektu.

  • Specializovaný tým konkrétně pro vás

   Outsourcing s přidělením speciálního týmu je účinný, pokud společnost má jasně definovanou představu o projektu a svou vlastní řídící skupinu, ale potřebují další pracovníky.

   Naši odborníci dopodrobna tedy zkoumají požadavky zákazníka, aby mohli správně pochopit účel projektu a nabídnout pro vás to nejlepší řešení, a to s přihlédnutím k potřebám projektu.

  • Provádění určitých úkolů

   Pokud budete potřebovat větší kontrolu nad procesem a zajištění řízení projektů, zatímco budeme vykonávat určité úkoly, pak tento model spolupráce je právě pro vás.

   Techexpert provádí v procesu projektu určitý úkol na základě parametrů poskytnutých zákazníkem.

  • Hybridní model

   Hybridní forma spolupráce představuje kombinaci výše uvedených forem (plný projektový outsourcing, specializovaný tým právě pro vás, provedení určitých úkolů a virtuální nábor zaměstnanců). Jedná se o efektivní model, protože máte skvělou příležitost kombinovat tradiční formy k uspokojení potřeb a požadavků vašeho projektu.

   Například, provedli jste hodnocení a vypracovali jste plán projektu v souladu s celou formou projektového outsourcingu a chcete využít našich zdrojů (virtuální nábor), abychom provedli pro vás některé úkoly (Out-Tasking). Zároveň můžeme zpracovat některé prvky projektu pomocí našeho specializovaného týmu.


  Outsourcing správy IT infrastruktury

  Můžete se plně soustředit na svou práci a na obchodní úkoly, zatímco budeme spravovat vaši IT infrastrukturu od služeb základního monitoringu až po služby správy incidentů.

  Naše služby jsou navrženy takovým způsobem, aby plně uspokojit vaše potřeby v oblasti IT infrastruktury, pomůže vám šetřit čas, minimalizovat prostoje a zajistit bezpečné a spolehlivé síťové služby.

  Poskytujeme outsourcing velkého množství služeb, souvisejících s provozem a servisem IT prostředí, protože máme v této oblasti rozsáhlé odborné zkušenosti. To znamená, že máme zaměstnance s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti IT s využitím vyspělých technologií, neustále se rozšiřujeme kvůli podpoře velkého počtu klientů.

  V rámci IT outsourcingu naši specialisté vám pomohou s instalací software, jeho nastavením a konfigurací, údržbou a provozem softwaru a hardwaru.

  Služby outsourcingu IT

  Řízený přístup ke zdrojům na desktopovém počítači
  • Řízení problemů a incidentů
  • Podpora desktopových operačních systémů a kancelářských aplikací
  • Vzdálené nasazení softwaru do provozu a opravy
  • Standardizace a vizualizace OS pro desktopové počítače
  • Technologické aktualizace s vylepšením
  Správa serverů a systémů pro ukládání dat na serveru
  • Monitoring a správa serverů
  • Správa zálohování
  • Správa poštovního serveru
  • Správa funčknosti a produktivity
  • Migrace a aktualizace
  • Řešení k zálohování dat a jejich obnovení po havárii
  • Konsolidace a virtualizace serverů
  Správa počítačových sítí
  • Routery / přepínače
  • Bezdrátové sítě
  • Hlasová a sjednocená komunikace
  • Bezpečnost
  • Audit a design
  Ochrana před vnějšími / vnitřními hrozbami
  • Kontrola zranitelnosti
  • Penetrační test
  • Systém prevence průniku (Intrusion Prevention System, IPS)
  • Dodržování regulačních požadavků k zajištění bezpečnosti informací
  • Řešení pro řízení přístupu k síti (Network Access Control, NAC)
  • VPN firewall
  • Ochrana koncového bodu
  • Prevence ztráty dat (Data Loss Prevention, DLP)
  • Bezpečnost na internetu
  • Ochrana e-mailu


  Výhody Outstaffingu a Outsourcingu

  • Technicky kvalifikovaní a vyškolení odborníci
  • Snížení nákladů a prevence rizik
  • Vyšší organizační efektivita a flexibilita
  • Účinné postupy pro podávání zpráv, které se týkají monitoringu funkčnosti a výsledků
  • Přímý přístup ke vzdálenému zaměstnanci prostřednictvím webových nástrojů
  • Tým se věnuje výhradně vašemu projektu
  • Nepotřebujete náklady na správu
  • Žádné dodatečné náklady na školení zaměstnanců a žádné náklady na infrastrukturu

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Read more

  Close