Korporační portál

"HR Expert" – hotové řešení (připravený k použití) korporačního portálů s klasickými procesy pro řízení lidských zdrojů.
Řešení je vyvíjeno na základě multifunkční platformy Microsoft SharePoint.

Výhody korporátních webových portálů


O technologii

Korporační webový portál "HR Expert" je založen na Microsoft SharePoint. SharePoint je výkonná platforma pro vytváření a automatizaci korporační portálů pro spolupráci a pracovní tok dokumentů.


Prvky korporačního portálu (funkčnost)

Hlavní stránka
 • Nové zprávy
 • Narozeniny zaměstnanců
 • Personální změny: přijímají se noví kolegové
 • Pohodlná navigace a všechny výhody vyhledávání SharePoint nejen podle názvu, ale také v rámci textu.
Jednotky
 • Úkoly jednotky, jejích zaměstnanců a popis jejich pracovních povinností.
 • Stránka každé jednotky má schopnost konfigurovat další bloky, jako jsou dokumenty, úkoly, kalendář a další.
Dokumenty
 • Knihovny dokumentů, šabloný, pokyný, konzultací a dalších materiál.
 • Nastavení oprávnění jako pro skupiny uživatelů, a tak na úrovni každé položky.
Život společnosti
 • Fotogalerie a video knihovna o významných událostech společnosti.
 • Otevřené a anonymní ankety, například, pohovor se zaměstnancem při propuštění.
Zaměstnanci
 • Sekce školení personálu poskytuje příležitost integrace se systémem distančního školení NTExpert, které zjednodušuje práci HR při organizaci a vedení školení pro zaměstnance společnosti.
 • Informace pro nové zaměstnance obsahují vnitřní pravidla, pokyny, pokyny a informace o společnosti, její historii, poslání a struktuře.
Adresář
 • Základní informace o každém uživateli: celé jméno, jednotky, pozice, pracovní telefon, e-mail, fotografie.
Služby
 • Všechny typy aplikací, zejména objednávka kanceláře, vizitky, kurýrní služby; žádosti o dovolenou, služební cestu, nábor;
 • Rezervace zdrojů, jako jsou zasedací místnost, vozidla, notebooky a další.
 • Zaměstnanci, odpovědní za provedení, přijímaji oznámení o úkol.

Kancelář HR manažera


Možností rozhodnutí HR Expert

Pro společnost jako celek

 • Přidat oficiální informace o řízení, mise, strategie a struktury společnosti.
 • Organizovat efektivní komunikaci a spolupráci.
 • Organizovat společnou práci zaměstnanců z různých oddělení, poskytnout jediné místo pro správu kalendáře, skupinové úkoly, obecné dokumenty atd.
 • Vytvořit jednotnou informační bazu (informační materiály, zkušenosti kompanijí, dokumenty) nezbytnou pro organizaci práce všech kanceláří a poboček společností.
 • Formalizovat a automatizovat správu zpracovává požadavky od zaměstnanců. Tento model umožňuje centralizovat většinu standardních hovorů a zlepšit kvalitu a rychlost jejich zpracování.
 • Prohledat celý portál: v obsahu stránek, uvnitř dokumentů, v úložištích, v uzlech zaměstnanců a pracovních skupin, ve zprávách z fór a blogů.

Pro HR-odborníků

 • Informovat o novinkách a úspěších společnosti, diskutovat o vnitřním životě společnosti. Publikování zpráv a pokrytí událostí kompanií.
 • Okamžitě sdělit zaměstnancům přikazý a pokyny vedení.
 • Řízení informací o zaměstnancích.
 • Urychlit adaptaci nových zaměstnanců.
 • Zajistit udržování a rozvoj kultury společností. Rozvíjet společenský život společnosti.
 • Provádět ankety, dotazníky a hlasování mezi zaměstnanci společnosti se schopností ukládat a dále zpracovávat informace na portálu.
 • Formalizovat a automatizovat procesy schvalování dovolené.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Read more

Close